Punjabi Thoughts

Today Punjabi Thought

ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਿਓਂ ਦੇਣਾ ਜੇਕਰ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
Read More
Punjabi Thoughts

Today Punjabi Thought

ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼੍ਹਬ ਕਿਹੜੈ, ਵਰਨਾ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਹੂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। .......(ਅਗਿਆਤ ਸ਼ਾਇਰ) ...
Read More
Punjabi Thoughts

Today Punjabi Thought ਸ਼ਬਦ

ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉੱਚਾ ਉਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
Read More